| |

Pendaftaran Aduan

Maklumat Pengadu
Nama :
No Kad Pengenalan :
* Sila Masukkan NoKP tanpa (-)
Jantina :
Bangsa :
Nyatakan :
Warganegara :
Emel :
Contoh emel :ali@gmail.com
Alamat :
Negeri :
Daerah :Poskod :
No Telefon Pejabat :
Contoh : 03-88713146
No Telefon Bimbit :
Contoh : 012-3456789
Sumber Aduan

Maklumat Aduan
Nama Pegawai Yang Diadu :
No Kad Pengenalan :
Kementerian/Agensi :
Bahagian KBS/JBS Negeri/IKBN :
Gred :
Jawatan :
Tajuk Aduan :
Aduan :
Lampiran :
**Lampiran yang dimuatnaik dalam format PDF,JPEG ,GIF
Pengakuan :
Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh pihak Kerajaan Malaysia.
Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab keatasnya.
Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan
perkhidmatan ini di dalam sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.
Pengakuan Pengadu :
(Sila sahkan pengakuan sebelum meneruskan pendaftaran aduan )
Tarikh Terima Aduan :